Fotografie našeho sboru

Pro informaci: Máme již otevřeno. Detaily zde.

Verš pro náš sbor na rok 2021:

1. Královská 8, 56-57: „Požehnán buď Hospodin, který podle svého slova dal odpočinutí Izraeli, svému lidu. Nezapadlo ani jedno ze všech dobrých slov, která mluvil skrze svého služebníka Mojžíše. Kéž je Hospodin, náš Bůh, s námi, jako byl s našimi otci! Nechť nás neopouští a neodvrhuje! …”

Čím žijeme
(aneb rytmus našeho života)

Aktuální akce
(co se děje v nejbližších dnech)

Archív kázání
(duchovní zamyšlení pro všechny)

ADRA – Charitativní obchůdek
(Pomáhejte s námi!)

ADRA – Dobrovolnické centrum
(Staňte se dobrovolníkem)

Pastorův blog (archív)
(krátká zamyšlení pro potěchu duše)

Sborová oznámení
(pro pravidelné účastníky)