Fotografie našeho sboru

Sbírka potřeb pro ukrajinské uprchlíky – informace zde

Pro informaci: Máme již otevřeno. Detaily zde.

Verš pro sbor na rok 2022:

2. Petrova 1, 2-3: “Milost a pokoj ať se vám rozhojní poznáním Boha a Ježíše, našeho Pána.
Všecko, čeho je třeba k zbožnému životu, darovala nám jeho božská moc, když jsme poznali toho, který nás povolal vlastní slávou a mocnými činy.”

Verš pro odd. křešťanského domova na rok 2022:

Židům 4, 14-16: “Protože máme mocného velekněze, který vstoupil až před Boží tvář, Ježíše, Syna Božího, držme se toho, co vyznáváme.
Nemáme přece velekněze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi; vždyť na sobě zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu. Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas.”

Čím žijeme
(aneb rytmus našeho života)

Aktuální akce
(co se děje v nejbližších dnech)

Archív kázání
(duchovní zamyšlení pro všechny)

ADRA – Charitativní obchůdek
(Pomáhejte s námi!)

ADRA – Dobrovolnické centrum
(Staňte se dobrovolníkem)

Pastorův blog (archív)
(krátká zamyšlení pro potěchu duše)

Sborová oznámení
(pro pravidelné účastníky)