Bez přestávky by naše bohoslužba nebyla úplná. Pokud počasí dovolí, dá se vyjít na zahrádku, kde se mohou dospělí protáhnout a děti klouzat na klouzačce. Můžete dokončit myšlenky ze sobotní školy nebo si jen neformálně popovídat. Během přestávky je také možné si objednat nebo vyzvednout knihy a časopisy v traktátu.

Přestávka následuje po sobotní škole a pokud může být přestávka i posledním bodem programu, pak i po kázání.

Pokud se budete chtít po kázání zdržet, neodmítejte prosím naše pozvání na domácí polévku. Občas se najde někdo, kdo připraví nějakou dobrotu a pak se nepospíchat domů vyplatí ještě víc!

Přestávka a oběd
Přestávka a oběd