Nenech nás ve spárech dravce

            V předchozí části autor tohoto žalmu vzpomíná na slavnou minulost svého národa. Realita je ale úplně jiná. Židé jsou jako zajatci roztroušeni po celé Babylonské říši.             K čemu jsou …

Bože, tvé slovo je věčné

            V době babylónského zajetí vzpomínají Židé na doby, kdy je ještě vedl Hospodin. Vedl je, protože mu to dovolili. Jenže díky svému odpadnutí pak o svou zemi přišli. Teď jsou …

Není, kdo by kázal

            V 6. století před Kristem nastala židovská apokalypsa. Chrám je zničen. Židé nemají kde přinášet oběti. Pomalu jim dochází, jakou chybu udělali, když nebrali vážně proroky, které k nim …

Znesvěcený chrám

žalm byl napsaný po porážce Judska babylónskou armádou. Chrám je zničen. Z židovské chlouby zůstaly vypálené trosky. Bůh po desetiletí varoval svůj lid, Židé ho však nebrali vážně a dál …

Choval jsem se jako hovádko…0

Autor 73. žalmu měl problém se závistí. Nechápal, jak je možné, že se svévolník může mít lépe než bohabojný člověk, kterému Hospodin slibuje své požehnání. Vřelo to v něm jako …

Kudy z louže ven …

            Autor 73. žalmu hned v jeho úvodu připomíná, že stačilo málo a mohl sejít z cesty, která vede do Božího království. Co bylo příčinou? Závist vůči těm, kteří hřeší, …

Pozor na slova, která páchnou.

            V 73. žalmu se jeho autor zabývá tím, jak lehce by se mu mohlo stát, že začne závidět lidem, kteří zbohatli nepoctivě. Nám jeho další slova mohou znít jako …

Dobré bydlo ze zločinů

            Stává se vám někdy, že se ráno probudíte a máte plné srdce chvály? Prostě najednou máte potřebu chválit Boha za jeho dobrotu a vše, co jste díky němu mohli …

Ponížení najdou zastání

žalm je modlitbou mladého krále, který si uvědomuje, že je před ním úkol, na který sám nestačí. Proto prosí Hospodina o moudrost a o pomoc. Minule jsme se zastavili u …

Ať je král jako déšť

            Život před nás staví stále nové výzvy. Na některé si troufáme, z jiných máme strach. Král Šalomoun se ocitá na Izraelském trůnu. Přestože ho jeho otec připravoval na převzetí vlády, …