Nedílnou součástí našich bohoslužeb je zpěv. Nezpíváme ale proto, že bychom hledali superstar. Naše písně, které zpíváme, jsou vlastně modlitbami. Oslavujeme jimi Boha, děkujeme za požehnání a dary, které dostáváme a také vyznáváme naději, ve kterou věříme.

Pokud přesto nechcete zpívat, přidejte se k některým našim členům a prostě jen poslouchejte, nikomu to nebude vadit.

 

Písně při bohoslužbě
Písně při bohoslužbě