Občanské sdružení dětí a mládeže Klub Pathfinder organizuje děti a mládež v oddílech vedených dospělými vedoucími. Prostřednictvím pravidelných schůzek, víkendových akcí, sportovních akcí, turistických výprav do přírody a prázdninových táborů připravuje rozmanité zájmové aktivity zaměřené na smysluplné využívání volného času dětí a mládeže.

V současné době má náš oddíl už tradici a máme pravidelné týdenní schůzky a stabilní tým vedoucích. Podívat se také můžete na Oficiální stránky klubu Pathfinder.