Vítejte v našem malém archívu straších kázání, malé bohoslužbě on-line ještě dlouho před tím, než online být musely… Zde si můžete stáhnout nebo se podívat na některá křesťanská duchovní zamyšlení (Youtube videa, texty kázání ve formátu PDF nebo nahrávky ve formátu MP3), která zazněla v našem sboru.

Následují informace o starších audio záznamech kázání.

Dovolte k předloženým materiálům několik poznámek:

  • Boží slovo jsme dostali zadarmo a z milosti. Jako takové jej dáváme dál. Chcete-li následující materiály použít pro inspiraci, ciťte se svobodně. V případě uvedení zdroje vás však prosíme o doslovné zachování textu.
  • Všichni bratři a sestry, kteří dávají svá kázání k dispozici, cítí vnitřní pokoru a prosím přijímejte tato zamyšlení s otevřeným srdcem a vědomím lidské nedokonalosti. Věříme, že každý odraz Božího slova zanechává požehnání.
  • Je-li k dispozici text kázání, je nutné připomenout, že většina z předložených dokumentů nebyla psána se záměrem jejich písemného zveřejnění. Jsou to spíše poznámky, které kazatele při projevu pouze provází a nejedná se o transkripci mluveného slova. Každý má svůj osobitý styl v sestavování poznámek, který je patrný ze stylu, kterým je psán.

Přejeme všem mnoho zkušeností nad Božím slovem.

Chcete-li kontaktovat autora s přípomínkou nebo poděkováním, využijte prosím našich oficiálních kontaktů.

Datum Kazatel Titul
18. 11. 2017 Kamil Majer [MP3] Kolik stojí následování Krista?
14. 10. 2017 Jaroslav Černoch [MP3] Hledání životního partnera
23. 9. 2017 Lukáš Jelínek [MP3] Čí je spravedlnost?
20. 5. 2017 Jaroslav Černoch [MP3] Měj svůj sen!
29. 4. 2017 Pavol Foltín [MP3] Podobenství o rozsévači
22. 4. 2017 Peter Čík [MP3] Uzdravení deseti malomocných
1. 4. 2017 Jan Dymáček [MP3] Budoucnost je v Božích rukou (obětování Izáka)
25. 3. 2017 Jan Dymáček [MP3] Ježíš a umývání nohou
25. 2. 2017 Daniel Kašlík [MP3] Boj o naše srdce
18. 2. 2017 Jaroslav Černoch [MP3] Je to něco… (kázání pro mládež)
11. 2. 2017 Jiří Beneš [MP3] Výklad Izajáše 58 (text kázání v PDF)
7. 1. 2017 Ilona Chládková [MP3] Co oko nevidělo a ucho neslyšelo… – zaslíbení pro dnešní svět
31. 12. 2016 Vladimír Bartík [MP3] Obrácení celníka Zachea
24. 12. 2016 Vlastimil Fürst [MP3] Za kým půjdu? – Otázka života a smrti
17. 12. 2016 Kamil Majer [MP3] Ježíš Kristus – nepomíjející pokrm
3. 12. 2016 Jaroslav Stejskal [MP3] Podobenství o nepoctivém správci
26. 11. 2016 Pavol Foltín [MP3] Nasycení pěti tisíců
19. 11. 2016 Kamil Majer [MP3] Ježíšova modlitba v Jan 17
29. 10. 2016 Karel Kloda [MP3] Vyslání dvanácti (Marek 6)
15. 10. 2016 Kamil Majer [MP3] Vzkříšení Lazara – Ježíš ukazuje, že je Boží Syn
24. 9. 2016 Jan Dymáček [MP3] Večeře Páně: Proč právě tento způsob?
3. 9. 2016 Ondřej Rohan [MP3] Příběh Lota a Abrahama
25. 6. 2016 Karel Kloda [MP3] Dva odlišné vztahy k Bohu
18. 6. 2016 Vladimír Bartík [MP3] Role Božího slova u obrácení etiopského dvořana
11. 6. 2016 Jan Dymáček [MP3] Večeře Páně jako opětovné uzavření smlouvy s Bohem
4. 6. 2016 Kamil Majer [MP3] Uzdravení u rybníka Bethesda
14. 5. 2016 Karel Staněk [MP3] Víra kananejské ženy
7. 5. 2016 Oto Janoušek [MP3] Příběh o vdově ze Sarepty
23. 4. 2016 Kamil Majer [MP3] Tři pohledy na modlitbu
16. 4. 2016 Jan Dymáček [MP3] Co obnáší příprava na druhý příchod Ježíše Krista?
9. 4. 2016 Pavol Foltín [MP3] Janův dopis do Laociceje
2. 4. 2016 Jan Havelka [MP3] Buďme požehnáním pro druhé
26. 3. 2016 Oldřich Svoboda [MP3] Příběh Šimona z Kyrény
19. 3. 2016 Monika Dospivová [MP3] O trpělivosti v Bibli
12. 3. 2016 Jan Dymáček [MP3] Význam Večeře Páně II.
20. 2. 2016 Jan Majer [MP3] Soucit jako důležitá součást křesťanského života
13. 2. 2016 Jan Dymáček [MP3] Trojandělské poslelství jinak
2. 1. 2016 Jaroslav Černoch [MP3] Příběh o narození Ježíše Krista
26. 12. 2015 Pavol Foltín [MP3] Čekejme na Boží slovo
19. 12. 2015 Vladimír Bartík [MP3] Prokletí fíkovníku
12. 12. 2015 Jan Dymáček [MP3] Význam Večeře Páně
5. 12. 2015 Kamil Majer [MP3] Podobenství o boháči a Lazarovi
28. 11. 2015 Jaroslav Černoch [MP3] Koloským 3. kapitola
21. 11. 2015 Marcela Koloničná [MP3] Dávejme lásku druhým
7. 11. 2015 Bohuslav Kříž [MP3] Krize víry
7. 7. 2012 Jaroslav Černoch [PDF] Evangelium podle Mt (předat evangelium dnes)
  Martin Lindtner [PDF] Úvod; Žalm 6 – Hluboký zpěv člověka pod Božím trestem
Cyklus kajícných žalmů (1/5)
  Martin Lindtner [PDF] Žalm 32 – Modlitba nebo odsouzení
Cyklus kajícných žalmů (2/5)
  Martin Lindtner [PDF] Žalm 102 – Modlitba padající do Hospodinem vyprázdněného člověka
Cyklus kajícných žalmů (3/5)
  Martin Lindtner [PDF] Žalm 130 – Z propasti křicím k Tobě Pane
Cyklus kajícných žalmů (4/5)
  Martin Lindtner [PDF] Žalm 143 – Ranní modlitba pro Hospodinova otroka; Závěr cyklu
Cyklus kajícných žalmů (5/5)
  Libor Škrla [PDF] Boží království – Skutečnost nebo virtuální realita?
31. 3. 2012 Jaroslav Černoch [PDF] Nastav druhou tvář a teorie her
  Libor Škrla [PDF] Sedm blahoslavenství v knize Zjevení
  Libor Škrla [PDF] Šest zastávek na cestě k proměnění
  Libor Škrla [PDF] Tajemství sedmi zlatých svícnů
14. 5. 2011 Jaroslav Černoch [PDF] Boží a naše trpělivost
  Libor Škrla [PDF] Úroveň mezilidských vztahů je zrcadlem našeho vztahu k Bohu
  Libor Škrla [PDF] Zdání klame – ale ne před Bohem
22. 1. 2011 Jaroslav Černoch [PDF] Úvaha nad účelem požehnání
  Libor Škrla [PDF] Křesťanství a emoce