Vítejte v našem archívu kázání, malé bohoslužbě on-line. Zde si můžete stáhnout nebo se podívat na některá křesťanská duchovní zamyšlení (Youtube videa, texty kázání ve formátu PDF nebo nahrávky ve formátu MP3), která zazněla v našem sboru.

Videozáznamy z kázání jsou zde.

Následují informace o starších audio záznamech kázání.

Dovolte k předloženým materiálům několik poznámek:

  • Boží slovo jsme dostali zadarmo a z milosti. Jako takové jej dáváme dál. Chcete-li následující materiály použít pro inspiraci, ciťte se svobodně. V případě uvedení zdroje vás však prosíme o doslovné zachování textu.
  • Všichni bratři a sestry, kteří dávají svá kázání k dispozici, cítí vnitřní pokoru a prosím přijímejte tato zamyšlení s otevřeným srdcem a vědomím lidské nedokonalosti. Věříme, že každý odraz Božího slova zanechává požehnání.
  • Je-li k dispozici text kázání, je nutné připomenout, že většina z předložených dokumentů nebyla psána se záměrem jejich písemného zveřejnění. Jsou to spíše poznámky, které kazatele při projevu pouze provází a nejedná se o transkripci mluveného slova. Každý má svůj osobitý styl v sestavování poznámek, který je patrný ze stylu, kterým je psán.

Přejeme všem mnoho zkušeností nad Božím slovem.

Chcete-li kontaktovat autora s přípomínkou nebo poděkováním, využijte prosím našich oficiálních kontaktů.

Datum Kazatel Titul
18. 11. 2017 Kamil Majer [MP3] Kolik stojí následování Krista?
14. 10. 2017 Jaroslav Černoch [MP3] Hledání životního partnera
23. 9. 2017 Lukáš Jelínek [MP3] Čí je spravedlnost?
20. 5. 2017 Jaroslav Černoch [MP3] Měj svůj sen!
29. 4. 2017 Pavol Foltín [MP3] Podobenství o rozsévači
22. 4. 2017 Peter Čík [MP3] Uzdravení deseti malomocných
1. 4. 2017 Jan Dymáček [MP3] Budoucnost je v Božích rukou (obětování Izáka)
25. 3. 2017 Jan Dymáček [MP3] Ježíš a umývání nohou
25. 2. 2017 Daniel Kašlík [MP3] Boj o naše srdce
18. 2. 2017 Jaroslav Černoch [MP3] Je to něco… (kázání pro mládež)
11. 2. 2017 Jiří Beneš [MP3] Výklad Izajáše 58 (text kázání v PDF)
7. 1. 2017 Ilona Chládková [MP3] Co oko nevidělo a ucho neslyšelo… – zaslíbení pro dnešní svět
31. 12. 2016 Vladimír Bartík [MP3] Obrácení celníka Zachea
24. 12. 2016 Vlastimil Fürst [MP3] Za kým půjdu? – Otázka života a smrti
17. 12. 2016 Kamil Majer [MP3] Ježíš Kristus – nepomíjející pokrm
3. 12. 2016 Jaroslav Stejskal [MP3] Podobenství o nepoctivém správci
26. 11. 2016 Pavol Foltín [MP3] Nasycení pěti tisíců
19. 11. 2016 Kamil Majer [MP3] Ježíšova modlitba v Jan 17
29. 10. 2016 Karel Kloda [MP3] Vyslání dvanácti (Marek 6)
15. 10. 2016 Kamil Majer [MP3] Vzkříšení Lazara – Ježíš ukazuje, že je Boží Syn
24. 9. 2016 Jan Dymáček [MP3] Večeře Páně: Proč právě tento způsob?
3. 9. 2016 Ondřej Rohan [MP3] Příběh Lota a Abrahama
25. 6. 2016 Karel Kloda [MP3] Dva odlišné vztahy k Bohu
18. 6. 2016 Vladimír Bartík [MP3] Role Božího slova u obrácení etiopského dvořana
11. 6. 2016 Jan Dymáček [MP3] Večeře Páně jako opětovné uzavření smlouvy s Bohem
4. 6. 2016 Kamil Majer [MP3] Uzdravení u rybníka Bethesda
14. 5. 2016 Karel Staněk [MP3] Víra kananejské ženy
7. 5. 2016 Oto Janoušek [MP3] Příběh o vdově ze Sarepty
23. 4. 2016 Kamil Majer [MP3] Tři pohledy na modlitbu
16. 4. 2016 Jan Dymáček [MP3] Co obnáší příprava na druhý příchod Ježíše Krista?
9. 4. 2016 Pavol Foltín [MP3] Janův dopis do Laociceje
2. 4. 2016 Jan Havelka [MP3] Buďme požehnáním pro druhé
26. 3. 2016 Oldřich Svoboda [MP3] Příběh Šimona z Kyrény
19. 3. 2016 Monika Dospivová [MP3] O trpělivosti v Bibli
12. 3. 2016 Jan Dymáček [MP3] Význam Večeře Páně II.
20. 2. 2016 Jan Majer [MP3] Soucit jako důležitá součást křesťanského života
13. 2. 2016 Jan Dymáček [MP3] Trojandělské poslelství jinak
2. 1. 2016 Jaroslav Černoch [MP3] Příběh o narození Ježíše Krista
26. 12. 2015 Pavol Foltín [MP3] Čekejme na Boží slovo
19. 12. 2015 Vladimír Bartík [MP3] Prokletí fíkovníku
12. 12. 2015 Jan Dymáček [MP3] Význam Večeře Páně
5. 12. 2015 Kamil Majer [MP3] Podobenství o boháči a Lazarovi
28. 11. 2015 Jaroslav Černoch [MP3] Koloským 3. kapitola
21. 11. 2015 Marcela Koloničná [MP3] Dávejme lásku druhým
7. 11. 2015 Bohuslav Kříž [MP3] Krize víry
7. 7. 2012 Jaroslav Černoch [PDF] Evangelium podle Mt (předat evangelium dnes)
  Martin Lindtner [PDF] Úvod; Žalm 6 – Hluboký zpěv člověka pod Božím trestem
Cyklus kajícných žalmů (1/5)
  Martin Lindtner [PDF] Žalm 32 – Modlitba nebo odsouzení
Cyklus kajícných žalmů (2/5)
  Martin Lindtner [PDF] Žalm 102 – Modlitba padající do Hospodinem vyprázdněného člověka
Cyklus kajícných žalmů (3/5)
  Martin Lindtner [PDF] Žalm 130 – Z propasti křicím k Tobě Pane
Cyklus kajícných žalmů (4/5)
  Martin Lindtner [PDF] Žalm 143 – Ranní modlitba pro Hospodinova otroka; Závěr cyklu
Cyklus kajícných žalmů (5/5)
  Libor Škrla [PDF] Boží království – Skutečnost nebo virtuální realita?
31. 3. 2012 Jaroslav Černoch [PDF] Nastav druhou tvář a teorie her
  Libor Škrla [PDF] Sedm blahoslavenství v knize Zjevení
  Libor Škrla [PDF] Šest zastávek na cestě k proměnění
  Libor Škrla [PDF] Tajemství sedmi zlatých svícnů
14. 5. 2011 Jaroslav Černoch [PDF] Boží a naše trpělivost
  Libor Škrla [PDF] Úroveň mezilidských vztahů je zrcadlem našeho vztahu k Bohu
  Libor Škrla [PDF] Zdání klame – ale ne před Bohem
22. 1. 2011 Jaroslav Černoch [PDF] Úvaha nad účelem požehnání
  Libor Škrla [PDF] Křesťanství a emoce