Většina našich členů chodí do sboru i se svými dětmi. A to proto, že je program zajištěn i pro ně. V našem sboru máme v průběhu sobotní školy připraveno zajímavé setkání pro děti v těchto věkových kategoriích:

 • Mimiškolka (0 – cca 3 roky)
  Třídu navštěvuje s dítětem i jeden z rodičů. Formou her, loutkohry a jednoduchých písniček a říkanek se děti učí známé příběhy z bible. Na těchto příbězích se děti učí například, že není samozřejmé být zdravý a mít dostatek peněz; učí se rozdělit s ostatními apod.

 • Třída A (cca 3 – 6 let)
  Do třídy mohou děti chodit samy nebo s rodiči. Používají obrázkové materiály, malují si a vybarvují obrázky biblických příběhů, o kterých si také povídají. Součástí některých hodin je i jiná výtvarná „tvorba“.

 • Třída B (cca 6 let – 12 let)
  Pokud už děti umí počítat, číst a psát, mohou být použity složitější materiály, na kterých mohou děti pracovat i doma přes týden. Jinak platí totéž, co pro třídu A.

 • Třída C (nad 12 let) – momentálně ve Vyškově nemáme.

 

Pokud chci přijít:

 • Sobotní školka začíná hned po úvodním zpěvu (viz program bohoslužby), tedy každou sobotu v 9:20 a probíhá souběžně se sobotní školou pro dospělé.
 • Každá třída má svoji místnost.
 • Pracovní pomůcky jsou dětem poskytovány. Při pravidelné docházce je vhodné po domluvě s učitelem zakoupení učebnic.

Dětská sobotní škola - Svatba v Káni Galilejské
Dětská sobotní mimiškolka - Svatba v Káni Galilejské
Dětská sobotní školka A
Dětská sobotní školka A
Dětská sobotní škola B
Dětská sobotní škola B