„Není špatné být bohatý, ale špatné je nechtít se o bohatství rozdělit“

Když lidé slyší o neštěstích v ostatních zemích, o přírodních katastrofách, chudobě nebo nedostupnosti základního vzdělání, zabědují na stav světa a jdou dál.

Jiní se zamyslí, uvědomí si své bohatství a o část svého obdarování se rozdělní s ostatními. Pokud k nim patříte, můžete přemýšlet nad nabídkami celosvětové humanitární organizace ADRA organizované naší církví:

  • Osobní pomocí v místních projektech (výpomoc v ústavech sociální péče, domovech důchodců apod.)

  • Osobní pomoc při krizových událostech (povodně v České republice)

  • Sponozorování vzdělání pro děti v chudých zemích (projekt BangBaby)

  • Pravidelné přispívání malé částky na krizové fondy pro oběti přírodních katastrof jak v České republice tak v zahraničí (projekt Adra ÚL a Mince denně)

  • Účastí v každoroční Velikonoční sbírce určené na regionální, zahraniční a krizové projekty.

  • U humanitární organizace ADRA můžete určit, na který konkrétní projekt chcete přispět.

Víme, že i malý příspěvek nebo například velmi malá pravidelná pomoc, dokáže proměnit životy nejen lidí kolem nás, ale i životy těch, kteří pomáhají. Vyzkoušejte a na víkend strávený odklízením následků povodní budete dlouho vzpomínat.

Darujte a získejte zpět: Víte, že většinu darů, které darujete na humanitární účely, je možné odečíst ze základu daně a část darovaných prostředků tak vlastně získat zpět?

Ano, chci přispět:

  • Pro osobní pomoc kontaktujte přímo vaše nejbližší dobrovolnické centrum ADRA.

  • O možnostech peněžité pomoci se informujte na oficiálních stránkách ADRA.

  • Chcete-li, pomůžeme vám s vyřízením administrativy (darovací smlouva a převod peněz na správný účet), abyste mohli svému zaměstnavateli nebo daňovému poradci pouze předat příslušné podklady.

ADRA - Velikonoční sbírka 2006
ADRA - Velikonoční sbírka 2006