Vykořisťovatel má být potrestán

žalm je modlitbou mladého Šalomouna. Když nastupoval na trůn po svém Otci, uvědomoval si, jak moc mu chybí zkušenosti a moudrost. Díky Bibli víme, že ho ve snu navštívil Hospodin a dal …

Bože, ty mi nabízíš svou důstojnost

Mladí lidé touží po dobrodružství. Spousta lidí vyhledává adrenalinové situace, ve kterých cítí napětí a často se dokonce dostávají do situací, kdy jde o život. Říkají tomu “odvaha”. Já to spíš …

Ani ve stáří mne neopouštěj

Možná také znáte lidi, kteří celý život spoléhali na Hospodina, ale když zestárli, jejich důvěra se najednou někde ztratila a oni nakonec umírali ve vzpouře vůči Bohu, přestože s ním v …

U tebe jsem jako v pevnosti

Uvažovali jste někdy nad tím, proč máme tak velký strach z toho, když se blíží smrt našich rodičů? Osobně se domnívám, že v každém z nás zůstává kus malého dítěte, …

Ponížení nebo spása – vyber si

            V záhlaví 70. žalmu je drobná poznámka: “Davidův, k připamatování.” Tahle píseň má sloužit k osvěžení paměti. Teď je ale třeba odhalit, co si touto písní vlastně máme připomínat. …

Bůh vyslýchá zubožené

V úvodu 69. žalmu David přirovnává svůj stav k člověku, který uvízl v bažině a postupně se noří hloub a hloub. V takové situaci je každému jasné, že ho bez cizí …

Baví se na účet zraněného

Často slýchám povzdech: “Já se neumím modlit. Můžeš mne to naučit?” Pro mne je nejlepší školou modlitby žalmy. Od těch krátkých, jednovětých proseb, až po ty, které trvaly dlouhé desítky …

Cizincem pro své blízké

David se už dlouhé dny modlí a prosí Boha o pomoc. Je ve složité situaci. Jeho nepřátelé ho obviňují z něčeho, co neudělal. Jejich léčka je tak rafinovaná, že se …

Ztratil jsem hlas

I v životě věřícího člověka přicházejí období, kdy se mu zdá, že na něj Hospodin zapomněl. Problémy se jeví větší než Boží požehnání. Přidá-li se k tomu ještě nějaká životní tragédie, …