Večery o vztazích “Pilíře vztahu – Intimita”

V návaznosti na přednášky NÁRODNÍHO TÝDNE MANŽELSTVÍ 2017

vás zveme na občasný seriál tématických večerů s názvem:

“VEČERY O VZTAZÍCH”.

Tyto tématické večery jsou zaměřeny, jak už název napovídá, na vztahy mezi lidmi. Zejména na vztahy mezi muži a ženami, ale také vztahy rodinné a společenské.

Druhé setkání se uskuteční 13.června 2017 s tématem: “PILÍŘE VZTAHU – INTIMITA” aneb Proč je nám spolu dobře a někdy taky ne…

Beseda o několika málo věcech, které zásadně ovlivňují, jak bude náš vztah fungovat. Vhodná i pro ty, kteří partnera teprve hledají.
Vstup zdarma. Pro děti bude připraven hrací koutek v zadní části sálu.

O tématu si budeme humorně, odborně, ale hlavně na základě zkušeností ze života i praxe povídat s Ing. Jaroslavem ČERNOCHEM, profesí informatikem, ale také manželem, otcem tří dětí a vedoucím křesťanského společenství ve Vyškově – v 17.00 v Knihovně Karla Dvořáčka, Vyškov.

Pozvánka PDF:  VečeryOVztazích-pílíře manželství – Intimita

VOV-pílíře manželství - Intimita